Juleevangeliet

Home / Tekster / Juleevangeliet

Juleevangeliet hører julen til for svært mange mordmenn. Juleevangeliet er fortellingen om Jesu fødsel, og er nedskrevet i Bibelens evangelium etter Lukas, kapittel 2, vers 1 til 20. Her er Juleevangeliet:

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var sagt dem.

Tenn lys

Home / Julesanger / Tenn lys


Tenn lys av Eyvind Skeie er den fineste adventsangen jeg vet om. Her er teksten og melodien.

Tenn lys !
Et lys skal brenne
for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne,
der vi og alle bor.
Må alle dele håpet
så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes.
Et lys er tent for det.

Tenn lys !
To lys skal skinne
for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg
og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet
og flyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter
og dem som trøster dem.

Tenn lys!
Tre lys skal flamme
for alle som må slåss.
For rettferd og for frihet.
De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet
før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper
for frihet og for rett.

Tenn lys !
Nå stråler alle
de fire lys for ham
som elsker alt som lever,
hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen
som gjeterflokken så.
Nå møtes jord og himmel
i barnet lagt på strå.

Adventsvers av Inger Hagerup

Home / Julesanger / Adventsvers av Inger Hagerup

Advent

av: Inger Hagerup

 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede

Det står og skinner for seg selv og oss som er tilstede

 

Så tenner vi et lys i kveld, vi tenner det for glede

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede

Så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede

 

Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede

De står og skinner for seg selv og oss som er tilstede

Så tenner vi tre lys i kveld for lengsel, håp og glede

 

Vi tenner fire lys i kveld og lar dem brenne ned

For lengsel, glede, håp og fred, men mest allikevel for fred

på denne lille jord, hvor menneskene bor

Tekst til julekort

Home / Tekster / Tekst til julekort

Tekst til julekort kan være vanskelig å komme på i en travel og hektisk førjulstid. Her er noen tekster med inspirasjon til julekortene. Har du forslag om flere tekster til julekort så tips oss gjerne.

• Måtte julens varme og glede fylle ditt hjerte med gode minner og stunder

• Våre varmeste ønsker om en flott jul for dere alle

• De aller beste ønsker om en koselig jul sammen med hele familien

• Nå er tiden her. Tiden for glede, latter, god mat, takknemlighet og kos. En fin tid som gir oss gode minner som vi lever lenger på og tar med oss videre. De beste ønsker for en herlig juletid sammen med familien. Varm julehilsen fra alle oss

• Ønsker deg og dine en riktig god jul, og et godt nytt år

• Måtte juletiden bringe dere glede og latter, god mat og fine stunder sammen med nære og kjære. God jul og riktig godt nyttår fra alle oss

• Sender dere de aller varmeste julehilsener! Måtte juleferien være helt fantastisk for dere alle sammen. God jul og riktig godt nyttår

• Måtte julen gi dere den beste avslutningen på året, og bane vei for en ny start på det nye året. De aller beste ønsker om en fantastisk juletid fra alle oss

• Måtte de gode stundene i dag bli de gylne minnene i morgen. De beste ønsker om en fantastisk juletid. Nisseklem!

• Gaven av kjærlighet, gaven av fred og gaven av glede – måtte alle disse bli deres til jul, God jul og godt nyttår!

Morsomme og rimelige julegaver finner du her

• Måtte julen glitre med øyeblikk av kjærlighet, latter og glede – og måtte året foran oss bli fullt av oppfylte ønsker og fantastiske øyeblikk. Med de beste ønsker om en god jul og et riktigt godt nytt år!

• Med alle gode ønsker om en glitrende jul og et fantastisk nytt år!

• Sender dere de beste ønsker om en god jul og et nyttår fullt av gode øyeblikk og oppfylte ønsker

• Måtte gleden av jul bli med dere i dag og i morgen. Varm julehilsen fra oss alle